فال و طالع بینی ازدواج با زن متولد مرداد

به علت زیادی مطلب در ادامه مطلب قرار گرفت

در ادامه مطلب…

ادامه خواندن فال و طالع بینی ازدواج با زن متولد مرداد

فال و طالع بینی ازدواج با زن متولد ابان

به علت زیادی مطلب درادامه مطلب قرار گرفت

در ادامه مطلب…

ادامه خواندن فال و طالع بینی ازدواج با زن متولد ابان

فال و طالع بینی ازدواج با زن متولد اردیبهشت

به علت زیادی مطلب در ادامه مطلب قرار گرفت

 

در ادامه مطلب…

ادامه خواندن فال و طالع بینی ازدواج با زن متولد اردیبهشت

فال و طالع بینی ازدواج با زن متولد دی

به علت زیادی مطلب در ادامه مطلب قرار گرفت

 

در ادامه مطلب…

ادامه خواندن فال و طالع بینی ازدواج با زن متولد دی

فال و طالع بینی ازدواج با زن متولد مهر

به علت زیادی مطلب در ادامه مطلب قرار گرفت

 

درادامه مطلب…

ادامه خواندن فال و طالع بینی ازدواج با زن متولد مهر

فال و طالع بینی ازدواج با زن متولد تیر

به علت زیادی مطلب در ادامه مطلب قرار گرفت

در ادامه مطلب…

ادامه خواندن فال و طالع بینی ازدواج با زن متولد تیر

فال و طالع بینی ازدواج با زن متولد فروردین

به علت زیادی مطلب در ادامه مطلب قرار گرفت

در ادامه مطلب…

ادامه خواندن فال و طالع بینی ازدواج با زن متولد فروردین

فال و طالع بینی ازدواج با مرد متولد اسفند

به علت زیادی مطلب در ادامه مطلب قرار گرفت

در ادامه مطلب…

ادامه خواندن فال و طالع بینی ازدواج با مرد متولد اسفند

فال و طالع شناسی ازدواج مرد متولد آذر

به علت زیادی مطلب در ادامه مطلب قرار گرفت

در ادامه مطلب…

ادامه خواندن فال و طالع شناسی ازدواج مرد متولد آذر

فال و طالع شناسی ازدواج با مرد متولد شهریور

به علت زیادی مطلب در ادامه مطلب قرار گرفت

 

درادامه مطلب…

ادامه خواندن فال و طالع شناسی ازدواج با مرد متولد شهریور

فال و طالع بینی کامل ازدواج

اساس این روش طالع بینی ،توصیف افراد بر اساس جنس و ماه تولد می باشد.در این روش فردی که قصد ازدواج دارد ماه تولد و جنس فرد مورد علاقه را باید در اختیار داشته باشد و با استفاده از جدول زیر توصیف فرد مورد علاقه خود را بخواند

فال و طالع بینی ازدواج زنان

 

فروردین (زن) اردیبهشت (زن) خرداد (زن)
تیر (زن) مرداد (زن) شهریور (زن)
مهر (زن) آبان (زن) آذر (زن)
دی (زن) بهمن (زن) اسفند (زن)

سال ها و حیوانات (طالع بینی)

 

طالع بینی ازدواج, فال ازدواج, طالع بینی روزانه

 

موش:

متولدین سالهای: , ۱۲۷۹، ۱۲۹۱، ۱۳۰۳، ۱۳۱۵، ۱۳۲۷، ۱۳۳۹، ۱۳۵۱، ۱۳۶۳، ۱۳۷۵، ۱۳۸۷، و

….

 

ادامه خواندن سال ها و حیوانات (طالع بینی)

فال و طالع بینی ازدواج با کدام ماه ها برای خوشبختی

فال و طالع بینی ازدواج با کدام ماه ها برای خوشبختی

فال و طالع بینی ازدواج با کدام ماه ها برای خوشبختی

با متولد کدام ماه ازدواج کنید خوشبخت می شوید؟

طالع بینی ازدواج ها ماه ها با هم!!

 

ادامه خواندن فال و طالع بینی ازدواج با کدام ماه ها برای خوشبختی